Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xi Măng Hải Phòng

Vận tải xi măng Hải Phòng

GIỚI THIỆU VỀ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xi Măng Hải Phòng

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xi Măng Hải Phòng là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Xí nghiệp Vận tải và Sửa chữa đường Thủy thuộc Công ty Xi măng Hải Phòng theo quyết định số 1753/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây Dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 0203000727 ngày 24 tháng 02 năm 2004 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hải Phòng cấp

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
Dự án CỦA CHÚNG TÔI